Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Home / Cartre


Read our reviews on Trip Advisor

The Pengwern is an old drover's inn now owned and run by the community of Llan Ffestiniog. It is situated in the village square next to the church, overlooking the Vale of Ffestiniog, in the centre of Snowdonia National Park. A perfect base for exploring the North Wales countryside and enjoying the activities and attractions in the area.

Image

book online

Oriau agor (Yn ystod gwyliau haf ysgol mewn cromfachau)
Opening times (during school summer holidays in brackets)
Llun - Iau - Monday - Thursday - 6pm - 11:30pm - (12 – 3; 5 – 11:30)
Gwener / Friday - 5pm – 12 - (12 – 3; 5 – 12)
Sadwrn / Sat - 12 – 12 - (12 – 12)
Sul / Sunday - 12 – 11:30 - (12 – 11:30)

Mae'r Pengwern yn hen dafarn porthmyn sydd bellach yn eiddo ac yn cael ei redeg gan gymuned Llan Ffestiniog. Fe'i Ileolir yn sgwar y pentref gerllaw'r eglwys, yn edrych dros Dyffryn Ffestiniog yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Man delfrydol i aros ar gyfer crwydro gogledd Cymru a mwynhau gweithgareddau ac atyniadau'r ardal.