Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Home / Cartre


Read our reviews on Trip Advisor

The Pengwern is an old drover's and coaching inn, now owned and run by the community of Llan Ffestiniog. It is situated in the village square next to the church, overlooking the Vale of Ffestiniog, in the centre of Snowdonia National Park. A perfect base for exploring the North Wales countryside and enjoying the activities and attractions in the area.

Image

book online

Oriau agor / Opening times
Llun - Iau / Monday - Thursday - 6pm - 11:30pm
Gwener / Friday - 5pm – 12am
Sadwrn / Sat - 12pm – 12am
Sul / Sunday - 12pm – 11:30pm

If you arrive outside these times you may telephone one of the numbers displayed to the right of the front door for someone to come and check you in.
Os byddwch chi'n cyrraedd y tu allan i'r amseroedd yma, gallwch ffonio un o'r rhifau sy'n cael eu harddangos ar ochr dde'r drws ffrynt i rywun ddod i'ch gadael chi i fewn.

The latest check in time is 11.00pm, Check out is by 10.30am.
Yr amser cyrraedd diweddaraf yw 11.00pm, Os gwelwch yn dda gadewch eich ystafell erbyn 10.30am.

Mae'r Pengwern yn hen dafarn 'y goets' a tafarn porthmyn, sydd bellach yn eiddo ac yn cael ei redeg gan gymuned Llan Ffestiniog. Fe'i Ileolir yn sgwar y pentref gerllaw'r eglwys, yn edrych dros Dyffryn Ffestiniog yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Man delfrydol i aros ar gyfer crwydro gogledd Cymru a mwynhau gweithgareddau ac atyniadau'r ardal.