Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Home / Cartre


Read our reviews on Trip Advisor

THE PENGWERN IS TEMPORARILY CLOSED DUE TO CORONAVIRUS LOCK-DOWN

The Pengwern is currently closed due to Coronavirus restrictions. We will make a decision about re-opening following advice and instruction from the Welsh Government.


Image

book online

MAE'R PENGWERN WEDI CAU DROS DRO OHERWYDD Y CORONAVIRUS

Mae'r Pengwern ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Coronavirus. Byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch ailagor yn dilyn cyngor a chyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru.