Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Facilities / Cyfleusterau

Enjoy a drink with your friends and family in our lounge bar.
WiFi available in lounge bar area
Dogs allowed under control in lounge bar
Mwynhewch ddiod gyda ffrindiau a theulu yn ein bar lolfa.
WiFi ar gael yn ardal bar y lolfa.
Caniatëir cwn dan reolaeth yn y bar lolfa

Play Pool or Darts in the games room
Chwaraeuwch Pŵl neu Dartiau yn ein hystafell gemau

When weather permits take your drinks into the large beer garden which allows stunning views of the Welsh mountains. The garden is looked after by volunteers, each owning and tending their own bit of garden.
Pan fo'r tywydd yn ffafriol cerwch â'ch diod i'r ardd gwrw fawr sydd â golygfeydd bendigedig o'r Moelwynion. Gofalir am yr ardd gan wirfoddolwyr, pob un yn cymryd cyfrifoldeb am wahanol rannau o'r ardd.

Mwynhewch bryd o fwyd yn y bwyty diddos.
Have a meal in the tastefully furnished dining room

Dewch i glywed band lleol yn perfformio yn yr Ystafell Ddigwyddiadau.
Come and see a local band playing in the Function Room