Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Accomodation / Llety

We have 9 rooms available, 8 en suite , all are non smoking

Image

We are a dog-friendly establishment and well behaved dogs are more than welcome at no extra charge.
Rydym yn sefydliad cyfeillgar i gŵn ac mae croeso mawr i gŵn sy'n ymddwyn yn dda heb unrhyw dâl ychwanegol.
Image

Mae ganddom 9 ystafell, 8 yn en suite, ddi-ysmygu.

Prices per room per night
Family / Triple 1 double and 1 single bed: £75.00, for double occupancy: £65.00
Double: £60.00, for single occupancy: £50.00
Twin: £60, for single occupancy: £50.00
Single £40.00
We also have 1 non en-suite budget double room: £50.00, for single occupancy: £45.00
Includes self service continental buffet breakfast. Cooked breakfasts are available at extra cost.

Image
Image

Prisiau am ystafell am noson
Teuluol / gwelu dwbl a sengl: £75, ar gyfer 2 berson: £65.00
Dwbl: £60.00, ar gyfer un person: £50.00
'Twin' 2 welu sengl: - £60.00, ar gyfer un person: £50.00
Sengl - £40.00
Hefyd un ystafell dwbl, ddim yn en suite, ar gael - £50, £45 i un person.
Cynnwys brecwast bwffe hunan arlwyo. Mae brecwast wedi coginio ar gael am gost ychwanegol.