Image

Y Pengwern

Image
Home / Cartre
News / Newyddion
Contact Us / Cysylltwch a Ni
About Us / Amdanom Ni

Accomodation / Llety

We have 8 rooms available, 7 en suite , all are non smoking

Image

Dogs are wlcome in the rooms, a small charge may apply.
Mae croeso i gŵn yn yr ytafelloedd, ond wyrach fydd rhaid gofyn taliad bach.
Image

Mae ganddom 8 ystafell, 7 yn en suite, ddi-ysmygu.

Prices per room per night
Double - £60.00
Double for single occupancy - £50.00
Triple - £70.00
Single £35.00
We also have 1 non en suite single room - £25.00
Includes self service continental buffet breakfast

Image
Image

Prisiau am ystafell am noson
Dwbl - £60.00
Dwbl ar gyfer un person - £50.00
Tri - £70.00
Sengl - £35.00
Hefyd un ystafell sengl, ddim yn en suite, ar gael - £25
Cynnwys brecwast bwffe hunan arlwyo